Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 20/09/2008 02:03 bởi Vanachi
Đoàn Xuân Lôi người làng Trâu Lỗ, huyện Tân Phúc, năm sinh và năm mất đều chưa rõ. Ông đỗ Thái học sinh khoa Giáp Tí (1384) đời Trần Phế Đế, làm quan đến chức Trung thư thị lang, rồi làm Thông phán ở Ái Châu.

Tác phẩm hiện còn 1 bài phú chép trong Quần hiền phú tập.