Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/09/2008 02:03 bởi Vanachi
Đoàn Xuân Lôi 段春雷 người làng Ba Lỗ, xã Tân Phúc (nay là thôn Trâu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang), năm sinh và năm mất đều chưa rõ. Ông đỗ Thái học sinh khoa Giáp Tí (1384) đời Trần Phế Đế, làm quan đến chức Trung thư thị lang, rồi làm Thông phán ở Ái Châu.

Tác phẩm hiện còn 1 bài phú chép trong Quần hiền phú tập.

 

Tuyển tập chung