Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thường Kiệt (3 bài thơ)
- Đạo Hạnh thiền sư (5 bài thơ)
- Không Lộ thiền sư (2 bài thơ)
- Mãn Giác thiền sư (1 bài thơ)
- Vạn Hạnh thiền sư (5 bài thơ)
Tạo ngày 14/06/2008 11:32 bởi Vanachi
Nguyễn Pháp 阮法 sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, sự nghiệp ra sao đều chưa rõ. Tác phẩm hiện còn một bài phú chép trong Quần hiền phú tập.