Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/06/2008 11:32 bởi Vanachi
Nguyễn Pháp 阮法 sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, sự nghiệp ra sao đều chưa rõ. Tác phẩm hiện còn một bài phú chép trong Quần hiền phú tập.

 

Tuyển tập chung