Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 02:24

上明帝詩其二

陳事陵夷未可期,
含冤抱恨有天知。
南方臣子懷忠義,
誓國捐驅伐季犛。

 

Thướng Minh đế thi kỳ 2

Trần sự lăng di vị khả kỳ,
Hàm oan bão hận hữu thiên thi.
Nam phương thần tử hoài trung nghĩa,
Thệ quốc quyên khu phạt Quý Ly.

 

Dịch nghĩa

Việc nhà Trần suy sụp biết ngày nào mới khôi phục được,
Ngậm oan ôm hận chỉ có trời biết.
Phận tôi con nước Nam mang lòng trung nghĩa,
Thề vì nước bỏ mình để đánh Quý Ly.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Họ Trần suy sụp biết sao đành
Ngậm oan ôm hận trước cao xanh
Phương nam thần tử lòng trung nghĩa
Thề quyết bỏ thân diệt loạn thần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà Trần suy sụp biết sao hồi,
Ôm hận ngậm oan biết có trời.
Trung nghĩa phận tôi con Đại Việt,
Thề vì dân đánh loạn thần rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời