Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 20:57

Hàn thử châm lên mấy chục rồi
Còn lên, lên mãi... ới trời ơi!
Quạt gì cho hết? mồ cha nóng!
Xua nó càng bâu! mẹ đẻ ruồi!
Nắm bạc quẳng vào kho nước đá
Miếng cơm lọc lấy bát mồ hôi!
Cái hè nung nấu người ta thế
Có lẽ phen này nước đến sôi!!


1936

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958