Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 10:14

Lần hồi sớm sớm lại hôm hôm
Một vợ không tiền, một đống con
Mảnh áo vải nâu, nồi bắp luộc
Ngọn đèn dầu lạc, cuốn thơ nôm
Bốn bề lạnh lạnh rừng xanh ngắt
Từng khúc nao nao nước đỏ lòm
Ai chốn tao đàn, xa thấy chửa?
Nửa năm trời ấy, béo hay còm??


1947

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958