29/06/2022 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những ngày luân lạc

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2014 10:14

 

Lần hồi sớm sớm lại hôm hôm
Một vợ không tiền, một đống con
Mảnh áo vải nâu, nồi bắp luộc
Ngọn đèn dầu lạc, cuốn thơ nôm
Bốn bề lạnh lạnh rừng xanh ngắt
Từng khúc nao nao nước đỏ lòm
Ai chốn tao đàn, xa thấy chửa?
Nửa năm trời ấy, béo hay còm??
1947

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Những ngày luân lạc