Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Bàn Cờ (1)

Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2014 15:03

Ghế bố ngả hiên tây
Nhàn trông cảnh xóm này:
Ngày dài... trăng trước ngỏ
Xuân lộng gió trên cây
Lũ trẻ tung diều nhảy
Đàn dơi chao mỗi bay
Cà phê nghiêng chén nhắp
Bốn bể nhãng với đầy!


1958

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958