Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 21:07

Gửi anh hai bức thư rồi
Tin anh mỏi mắt phương trời đăm đăm...
Gió về, xuân toả hơi xuân
Hồi âm chưa thấy, tri âm chốn nào?
Phòng Quan Thuế ra vào vắng ngắt
Vầng tịch dương đỏ hắt chiều nay
Ngày xuân mặt võ, thân gầy
Nước non ai lại phen này nhớ ai...
Phủ Lâm man mác trông trời
Nước sông trắng trắng, cây đồi xanh xanh
Đồi xanh, sông trắng, đâu anh?
Ngẩn ngơ đàn sếu, lênh đênh chiếc thuyền!
Nhớ anh nào phút nào quên?
Mong ngày tin đến, mong đêm mộng về
Ngày mong, tin chả thấy gì!
Đêm mơ... lữ xá li bì giấc mơ!
Bạn đã hiếm, bạn thơ càng hiếm
Bậc phong tao, kiều diễm hoạ hoằn
Người sơ tạm lấy làm thân
Người xa tạm lấy làm gần, làm khuây
Thế mà thư gửi bấy nay
Lại kèm thêm cả tập dày thơ ta
Mang thư, lại mướn tay hoa
Chắc là đến bạn, không ngời lại không!
Chiều nay lạnh, ngồi mong gió ấm
Nhớ cố nhân viết tấm thư này
Tấm lòng quyến luyến là đây
Tay hoa nhờ gửi, mong rầy đến ai...!


Thanh Cù 1948

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958