Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Du Minh Chấn (1 bài)
- Ấn Quang (1 bài)
- Phạm Đương Thế (1 bài)
- Tề Bạch Thạch (3 bài)
- Nghiêm Phục (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/09/2008 22:11 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/09/2008 22:52 bởi hongha83
Khang Hữu Vi 康有為 (1858-1927) còn có tên Tổ Di 祖詒, tự Quảng Hạ 廣廈, hiệu Trường Tố 長素, còn xưng là Minh Di 明夷, Cánh Sân 更甡, Tây tiều sơn nhân 西樵山人, Du tồn tẩu 遊存叟, Thiên du hoá nhân 天遊化人, là nhà chính trị, tư tưởng, giáo dục, lãnh tụ nhóm Duy Tân, quê ở huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông nên nhiều người thường gọi ông là Khang Nam Hải. Ông đỗ tiến sĩ năm Quang Tự thứ 21 (1895), làm quan Công bộ chủ sự. Năm Quang Tự 24, ông dâng thư cho hoàng đế kiến nghị biến pháp, thành lập Cường Học hội ở kinh đô. Mậu Tuất biến pháp thất bại, ông lưu vong ở nước ngoài (Nhật Bản). Tác phẩm có Nam Hải thi tập.