Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/09/2008 01:52 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 12/09/2008 02:07 bởi hongha83
Nghiêm Phục 嚴復 (1853-1921) tự Hựu Lăng, Kỳ Đạo, người ở Hầu Quan, Phúc Kiến (nay là thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến). Thời trẻ, ông sang nước Anh học hải quân. Về nước, ông dạy ở các trường hải quân Phúc Kiến, Thiên Tân. Sáng lập Quốc văn báo, tuyên truyền Duy tân, đồng thời dịch một số sách khoa học Châu Âu ra tiếng Trung. Ông là nhà dịch thuật có công thời cận đại.

Nguồn: Tuyển tập thơ Trung Quốc/ NXB Giáo Dục, năm 2002.