Vẳng tiêu, Bạch Mã thê lương
Tây Hồ mơ mộng, tâm vương lục kiều
Non sông cẩm tú quạnh hiu
Gầm gừ sóng lấp thuỷ triều Chiết Giang