Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2014 21:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/10/2014 05:48

Đêm mưa, mưa suốt mấy canh chày
Sớm đáp đò Công, nước đã đầy
Đàn cá dạn người quen muốn nhảy
Con thuyền thuận gió tiến như bay
Mây sa đáy nước, chung trời đất
Lửa nhóm ven rừng, ấm cỏ cây
Tựa mạn thuyền trông, trông tứ phía
Tây Hồ, ai mới chuyển lên đây?


Đại Cù 1950

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958