Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 21:13

Đầm Công bao độ nước đầy vơi
Chiều đáp đò Công lượt thứ hai
Xóm trúc vào thu xanh những khói
Đàn cò rượt sóng trắng như vôi
Mây, tầng đá chất nhô đầu núi
Vó, cánh cung giương bắn mặt trời
Thân gái một ngày bao sóng gió
Ngùi trông cô lái bóng vươn dài...!


Đại Cù 1950

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958