23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
28 bài thơ, 80 bài dịch
Tạo ngày 18/10/2014 18:56 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 22/10/2014 12:20 bởi hongha83
Nguyễn Gia Trụ 阮嘉柱 (1903-1994) bút danh Đông Xuyên 東川, quê ở làng Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Ông là nhà thơ, dịch giả Việt Nam thời tiền chiến.

Tác phẩm:
- Mấy vần thơ (1936)
- Thuyền thơ (1958)
- Gió nồm
- Bến chiều
- Tuyển tập thơ Hán Việt (thơ dịch)
- Ngư Phong thi trích dịch

 

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bệnh khởi hỉ tình (Phạm Phú Thứ)
  3
 2. Cảm hoài (Tần niên thư kiếm khách thiên nhai) (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 3. Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung)
  37
 4. Chu dạ (Nguyễn Tư Giản)
  1
 5. Chu trung ngẫu chiếm (Trần Danh Án)
  4
 6. Chu trung ngẫu thành kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  9
 7. Côn Đảo thư hoài (Huỳnh Thúc Kháng)
  2
 8. Dạ ẩm vọng nguyệt (Nguyễn Long Cát)
  3
 9. Đà Nẵng cảm hoài (Trần Quý Cáp)
  3
 10. Đề Ngọc Sơn đình (Nguyễn Thượng Hiền)
  6
 11. Đề Ngọc Sơn tự bích (Nguyễn Thượng Hiền)
  4
 12. Đề Ông Mặc Đàm thiếu bảo Tiết Nghĩa từ (Trần Danh Án)
  3
 13. Đề Trấn Vũ miếu (Cao Bá Quát)
  5
 14. Độ Hán Thuỷ xuất Giang Hán đồ trung kiến ký (Nguyễn Tư Giản)
  1
 15. Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du)
  42
 16. Giản Đặng Thai Phong (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 17. Hoạ Bùi hàn lâm (Trần Danh Án)
  3
 18. Hoạ Vũ, Nhữ lưỡng khế (Trần Danh Án)
  3
 19. Hữu cảm (Trần Danh Án)
  3
 20. Khách trung thu dạ (Trần Danh Án)
  4
 21. Khốc tán lý Cách Pha công tuẫn tiết (Nguyễn Quang Bích)
  3
 22. Không Đồng sơn (Đàm Tự Đồng)
  1
 23. Ký Huyền Hư tử (Nguyễn Du)
  5
 24. Ký hữu (I) (Nguyễn Du)
  6
 25. Ký nội (Huỳnh Thúc Kháng)
  2
 26. Lạng Sơn cảm đề kỳ 1 (Trần Danh Án)
  5
 27. Lạng Sơn cảm đề kỳ 2 (Trần Danh Án)
  5
 28. Lạng Sơn đạo trung (Nguyễn Du)
  6
 29. Lâm chung thì tác (Phan Đình Phùng)
  10
 30. Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác (Nguyễn Trãi)
  14
 31. Long thành thu nguyệt (Nguyễn Thượng Hiền)
  5
 32. Lục thập tự thọ (Nguyễn Long Cát)
  1
 33. Lữ Ngô (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 34. Mạn hứng (Nguyễn Thượng Hiền)
  4
 35. Mạn hứng kỳ 1 (Nguyễn Du)
  7
 36. Mậu Tý nguyên đán cảm tác (Phan Đình Phùng)
  7
 37. Nam Quan đạo trung (Nguyễn Du)
  6
 38. Ngoạ bệnh kỳ 2 (Nguyễn Du)
  4
 39. Ngộ vũ bất năng hành cư sơn dân sạn nhị tam nhật (Nguyễn Quang Bích)
  7
 40. Nhị Hà tống biệt (Nguyễn Thượng Hiền)
  4
 41. Ninh Bình đạo thượng (Nguyễn Tư Giản)
  1
 42. Phó lị hỉ tình (Phạm Phú Thứ)
  2
 43. Phú nguyệt hồng hoa tự trào (Trần Danh Án)
  3
 44. Quá Đường thi nhân Giả Lãng Tiên cố lý (Nguyễn Tư Giản)
  1
 45. Quá Hải Vân quan (Trần Bích San)
  8
 46. Quá Thần Phù hải khẩu (Nguyễn Trãi)
  9
 47. Sĩ phu tự trị luận (Trần Quý Cáp)
  2
 48. Sơ xuất sĩ (Nguyễn Thượng Hiền)
  3
 49. Sơn cư mạn hứng (Nguyễn Du)
  9
 50. Tạp ngâm kỳ 1 (Nguyễn Du)
  6
 51. Tạp ngâm kỳ 2 (Nguyễn Du)
  6
 52. Tạp ngâm kỳ 3 (Nguyễn Du)
  5
 53. Tạp thi kỳ 1 (Nguyễn Du)
  7
 54. Tân đình ngẫu đề kỳ 1 (Trần Danh Án)
  3
 55. Tân đình ngẫu đề kỳ 2 (Trần Danh Án)
  3
 56. Tân thu ngẫu hứng (Nguyễn Du)
  6
 57. Thán bần (Trần Danh Án)
  5
 58. Thăng Long kỳ 1 (Nguyễn Du)
  10
 59. Thăng Long kỳ 2 (Nguyễn Du)
  13
 60. Thần Phù cảng khẩu hiểu bạc (Nguyễn Trung Ngạn)
  7
 61. Thu dạ kỳ 1 (Nguyễn Du)
  9
 62. Thu nhật ngẫu thành (Nguyễn Trãi)
  8
 63. Thuỵ khởi thư hoài (Phạm Phú Thứ)
  2
 64. Toại Bình đạo trung (Nguyễn Tư Giản)
  1
 65. Tống hữu nhân chi Hải Dương (Phạm Phú Thứ)
  2
 66. Tống Tây Hồ tiên sinh như Tây (Huỳnh Thúc Kháng)
  2
 67. Triệu Vũ Đế cố cảnh (Nguyễn Du)
  8
 68. Trùng phùng (Lê Thế Vinh)
  2
 69. Tự thuật (Trần Danh Án)
  3
 70. Tức hứng (Nguyễn Trãi)
  8
 71. Vãn hứng (Nguyễn Trãi)
  11
 72. Vãn quá Hải Vân quan (Trần Quý Cáp)
  2
 73. Văn thiền (Nguyễn Quang Bích)
  5
 74. Vọng Doanh (Nguyễn Trãi)
  7
 75. Vọng Phu thạch (Nguyễn Du)
  9
 76. Vô sầu (Trần Danh Án)
  4
 77. Xuân Áng tức cảnh kỳ 1 (Phan Khôi)
  3
 78. Xuân Áng tức cảnh kỳ 2 (Phan Khôi)
  3
 79. Xuân dạ lữ hoài trình Lê Hoàng nhị sứ thần (Nguyễn Tư Giản)
  1
 80. Xuất đô lưu biệt chư công (Khang Hữu Vi)
  1