Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2014 15:20

Mấy hôm trời mưa to
Nước chảy xuống chỗ trũng
Trong những khu nhà nghèo
Nước nhiều đọng thành vũng

Vũng sâu và vũng nông
Vũng đục và vũng trong
Bao nhiêu vũng nước đọng
Bấy nhiêu khuôn gương lồng!

Chiều ngồi bên cửa sổ
Vũng nước, tranh mờ tỏ
Kìa bóng đầu cây xanh
Kìa ánh mặt trời đỏ

Vũng nước đẹp làm sao!
Muôn trùng soi trời cao!
Nhưng trời cao đáy nước
Có thấu cho dân nghèo?

Dân nghèo ở trong ngõ
Mùa mưa cực và khổ
Ngày lội nước ăn chân
Đêm nằm chung muỗi bọ!!


Bàn Cờ 1957

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958