Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2014 15:23

Ba năm, bốn Tết ở Nam Phần
Thấm thoắt bay vèo mấy độ xuân!
Mặt trắng lấy gì dâng Tổ quốc?
Hoa đào không có đón Đông quân!
Bút khai ngày mới, thơ mong đẹp...
Mây chắn quê xa, mộng muốn gần!
Bấm đốt năm ba, đời quá nửa
Người già, xuân trẻ mấy mươi phân??


1958

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958