Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2014 15:13

Xuân về, gió mới thoảng sân hoa
Thềm gió chờ ai, ai chửa qua!
Khóm trúc là đà sương xuống nhẹ
Lò hương ngơ ngác khói bay là...
Chay đâu phía ấy làn mây nổi?
Vội mấy hôm nay bóng ác tà!
Thoáng thoáng trời xuân trong cốc rượu
Trời gần có biết bạn ai xa??


1940

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958