Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2014 15:27

Nắng tự đâu về giãi Thủ đô?
Làm cho thiên hạ nóng như lò!
Mây che khôn kín khuôn trời thẳm
Xe ruổi... càng thêm lớp bụi mù!
Mắt kính mơ hoa vàng một sắc
Tình thơ đưa gió mát ba thu!
Ới ai ngại nắng, ai ưa nắng
Kìa chiếc diều bay, sáo thổi vu!


1957

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958