Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 10:11

Bạn đã năm mươi, tôi bốn mươi
Đôi ta, tuổi tác ngót trăm rồi
Chót sinh ra chẳng cây và đá
Biết góp gì cho nước với đời?
Một bóng ve gầy mơ trước án
Từng cơn gió lốc cuốn ngoài khơi?
Ngâm câu thơ bạn, băn khoăn lắm
Đèn cạn đêm dài... đáy đĩa sôi!!


1945

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958