Nguyễn Quang Bích 阮光碧 (1832-1890) vốn họ Ngô, tự là Hàm Hy, hiệu Ngư Phong 漁峯, người làng Trình Phố, huyện Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định (nay là làng Trình Nhất, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Đỗ đình nguyên năm 1868, làm Tuần phủ Hưng Hoá. Pháp chiếm Bắc kỳ (1882), ông tổ chức nghĩa quân chống Pháp gần 10 năm trời, gây nhiều tổn thất cho địch. năm 1891, ông lâm bệnh, mất ở vùng núi Tôn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Tác giả Ngư Phong thi văn tập.

 

Ngư Phong thi tập - 漁峯詩集

Tuyển tập chung