Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/08/2014 21:18 bởi tôn tiền tử
Lê Quả Dục (1833-1899) tự Toàn Thanh, hiệu Dưỡng Chính Trai, là một nhà giáo, nhà thơ và là một viên quan nhà Nguyễn theo đường lối kháng Pháp ở cuối thế kỷ 19, sinh trưởng tại xã Hoành Nha, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Giao Tiến, huyện Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định). Ông mồ côi cha từ nhỏ, gia đình nghèo. Nhưng nhờ tư chất thông minh và siêng năng, năm Tự Đức thứ 20, ông thi đỗ cử nhân khoa Đinh Mão (1867). Vì bận phụng dưỡng mẹ già, ông không ra làm quan, mà ở nhà mở trường dạy học. Mãi đến năm 1883, khi mẹ đã qua đời, ông mới đi làm Huấn đạo huyện Ý Yên, rồi Tri huyện Phong Doanh (đều thuộc tỉnh Nam Định). Năm 1886, ông được thăng làm Tri phủ Nho Quan (Ninh Bình), nhưng ngay năm sau ông xin cáo quan về quê để tiếp tục nghề dạy học. Lê Quả Dục có tham gia việc mộ nghĩa chống Pháp cùng với Phạm Văn Nghị, và có liên hệ với nhiều sĩ phu yêu nước như Đỗ Huy Liêu, Vũ Hữu Lợi, Trần Văn Gia... Ông mất năm 1899, thọ 66 tuổi.