Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Khắc Cẩn (25 bài)
- Bùi Văn Dị (9 bài)
- Lê Quả Dục (2 bài)
- Nguyễn Quang Bích (8 bài)
- Phạm Hy Lượng (72 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/01/2020 22:10 bởi tôn tiền tử
Trần Huy Liễn 陳輝璉 (1833-?) người xã Xuân Khê, huyện Nam Xang, tỉnh Hà Nội, nay là thôn Xuân Khê, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đỗ phó bảng khoa Kỷ Mão niên hiệu Tự Đức thứ 32 (1879), làm quan Thị giảng, sau cáo quan về quê, tính tình cương trực.

 

Tuyển tập chung