Hăm nhăm năm ấy một lần qua,
Vật đổi, tìm đâu thấy cảnh xa.
Ngựa hí, xe ran, trời náo loạn,
Non mờ, nước bạc, đất phôi pha.
Lâu đài, nhác thấy lòng đau nhói,
Sông núi, quay nhìn lệ nhỏ sa.
Nâng chén chiều tà nơi quán trọ,
Giữa vòng hỗn độn một mình ta.


Nguồn: Thơ chữ Hán 1000 năm Thăng Long - Thiên Trường, Tài liệu tại Thư viện tỉnh Nam Định
tửu tận tình do tại