15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 11/09/2011 20:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/05/2016 14:04

山路行自慰

崎嶇莫怕路行難,
圖報餘生誓寸丹。
頭上君親天日照,
江山到處護平安。

 

Sơn lộ hành tự uỷ

Khi khu mạc phạ lộ hành nan,
Đồ báo dư sinh thệ thốn đan.
Đầu thượng quân thân thiên nhật chiếu,
Giang sơn đáo xứ hộ bình an.

 

Dịch nghĩa

Gập ghềnh chẳng sợ đường khó đi
Kiếp sống thừa thề đem tấc son để lo toan báo nước
Quân thân đặt trên đầu, có mặt trời soi xét
Khắp non sông, đến nơi nào cũng được phù hộ bình yên


Ngày mồng 10 tháng 7 năm Ất dậu Hàm Nghi nguyên niên (19-8-1885) Nguyễn Quang Bích phụng mệnh đi sứ sang Vân Nam xin quân cứu viện của Trung Quốc, dọc đường tức cảnh làm bài thơ này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Hữu Hỷ, Lã Xuân Mai

Gập ghềnh nào sợ bước gian nan
Cứu nước thân già dạ sắt son
Trung hiếu trên đầu trời chiếu rọi
Giang sơn che chở được bình an

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gian khó sờn chi, mặc gập ghềnh
Sống thừa cứu nước tấm lòng son
Trên đầu trung hiếu trời soi xét
Sông núi chở che được vẹn toàn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gập ghềnh không sợ lối gian nan
Báo quốc lòng son cõi thế gian
Trung hiếu trên đầu trời chiếu dọi
Nước non khắp chốn giữ bình an.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng sợ gập ghềnh đường khó bon,
Sống thừa báo nước tấc lòng son,
Trên đầu trung hiếu trời soi xét,
Cứu độ trì an bình khắp nước non.

23.00
Trả lời