Núi cao ngất nghìn trùng
Khe chảy lượn bao vòng
Lòng khe đá lởm chởm
Mưa xuống sóng đùng đùng
Người xem đều kinh sợ
Ngang trời nước mênh mông
Chốc lát trời đã tạnh
Nước cạn núi chập chồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)