Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/05/2015 14:08 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thượng Phiên (1832-?) tự Bàng Linh, hiệu Nhĩ Nam, người làng Liên Bạt, huyện Sơn Minh, sau là Ứng Hoà, Hà Tây, nay là Hà Nội. Năm 1865 (Tự Đức thứ 18) đậu hoàng giáp, khoa Nhã sĩ, làm Tham tri, rồi thăng lên Thượng thư bộ Hình. Ông là thân phụ của Nguyễn Thượng Hiền.

Tác phẩm: Nhĩ Nam thi tập, Đinh Dậu quy điền tập, Vãng sứ Thiên Tân tập, và đề tựa 2 bộ sách Gia viên thi văn toàn tập, Kim giang thi tập.