15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: ai điếu (1) Nguyễn Cao (3)

Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2016 14:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/05/2016 11:22

哭贊理革陂公殉節

臨危見節自從容,
羞對偷生語更雄。
罵口未能當一死,
剔腸試問孰非忠。
解元聲價文章外,
不朽精靈宇宙中。
褒典尚須他日事,
崢嶸義烈失狂戎。

 

Khốc tán lý Cách Pha công tuẫn tiết

Lâm nguy kiến tiết tự thung dung,
Tu đối thâu sinh ngữ cánh hùng.
Mạ khẩu vị năng đương nhất tử,
Dịch trường thí vấn thục phi trung.
Giải nguyên thanh giá văn chương ngoại,
Bất hủ tinh linh vũ trụ trung.
Bao điển thượng tu tha nhật sự,
Tranh vanh nghĩa liệt thất cuồng nhung.


Cách Pha 革陂 là tên hiệu Nguyễn Cao 阮高 (1837-1887), văn thân yêu nước thời chống Pháp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Lâm nguy người vẫn tự thung dung,
Thẹn kiếp hư sinh, nói lại hùng!
Mắng giặc mỏi mồm, chưa được chết,
Rằng ai rút ruột, há không trung?!
Đã lừng tiếng lớn trên đầu bảng,
Chẳng nát hồn thiêng trong cõi không!
Ơn Chúa ban khen chờ lúc khác,
Địch coi nghĩa liệt hết điên khùng!!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lâm nguy khí tiết vẫn ung dung
Sống nhục thẹn sao lại thuyết hùng
Mắng giặc chưa nguôi nào sợ chết
Ruột moi thử hỏi phản hay trung
Giải nguyên nổi tiếng văn chương rạng
Không nát tinh thần mãi khoảng không
Điển sử ngày nào rồi sẽ chép
Cao vời nghĩa liệt giặc đừng ngông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâm nguy người vẫn ung dung,
Hư sinh thẹn kiếp, anh hùng vận đen,
Mắng thù mỏi tội chưa đền,
Rằng ai moi ruột, thử bền lòng trung.
Tiếng to đầu bảng, đã lừng,
Hồn thiêng chẳng nát trong vùng cõi không!
Cao vời nghĩa, giặc đừng ngông.
Báo đền ơn Chúa ghi công sử vàng,

15.00
Trả lời