Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 21:28

Đồng lúa chín lập loè lửa đóm
Tầng không trong lốm đốm chùm sao
Bao la đất rộng trời cao
Điểm vàng không một khoảng nào là không!

Này ai thức mà trông: đẹp quá
Cái đêm nay là cả đêm vàng!
Ngày vàng: nắng giãi chang chang
Lại đêm sao đóm, huy hoàng cả đêm!

Rừng lặng lẽ, cây nêm cao vút
Hồ trong veo mặt nước lạnh lùng
Hồ trong sao lộn mấy từng
Đóm bay lấp loáng lên rừng... ngỡ sao!

Ô hay! tít trời cao có đóm
Cõi đất này lốm đốm sao rơi
Sao sao, đóm đóm tơi bời
Huy hoàng trời đất, người chơi quên về!!

Thơ, hứng đến toan đề họ Lý
E chùm sao vì thế động lòng
Bắt con đom đóm trong không
Bỏ vào chiếc túi hồng hồng có thơ

Ngọn gió thoảng, phất phơ cành trúc
Nhớ người xưa bỉnh chúc, bật cười
Đêm vàng sao đóm không chơi
Chơi đêm đốt đuốc cho đời mệt thêm!!

Giờ, tất cả động viên tác chiến
Việc Nước Non đã chiếm cả ngày
Huy hoàng trời đất đêm nay
Ngang tàng ai cấm lúc này chơi đêm?!


Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958