Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Đông Xuyên (2 bài)
Tạo ngày 05/05/2020 07:33 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 05/05/2020 07:33 bởi hongha83
Nguyễn Long Cát 阮隆吉 (1879-1950) hiệu Tình Trai 晴齋, quê làng Đông Ngạc, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội), tổ quán nguyên ở làng My Khê, phủ Bình Giang, tỉnh Hải Dương và là cháu bảy đời quan Thiêm sự Huy Thọ bá Nguyễn Quán đời Hậu Lê. Ông thuở nhỏ thông minh, siêng học, nhà rất nghèo, đậu tú tài ba khoa Quý Mão (1903), Bính Ngọ (1906) và Kỷ Dậu (1909) đời Thành Thái và Duy Tân. Lúc bấy giờ, chính phủ Bảo hộ Pháp bỏ khoa cử cũ, mở trường Sĩ hoạn mới, cho các ông cử, tú vào học để bổ ra làm quan. Theo đình huấn của nghiêm đường, ông nhất định không vào học trường ấy và suốt đời chỉ làm nghề dạy học và bốc thuốc. Nguyễn Long Cát thường hay đọc sách của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, tư tưởng đổi mới: không chuộng lối học từ chương cử tử, nhà có giỗ tết, cấm đốt vàng mã, không dự hương…