松詠

山上泉邊不憚寒,
為簫常聽睡添安。
有花有液天私賦,
誰對年長在世間。

 

Tùng vịnh

Sơn thượng tuyền biên bất đạn hàn,
Vi tiêu thường thính thuỵ thiêm an.
Hữu hoa hữu dịch thiên tư phú,
Thuỳ đối niên trường tại thế gian.

 

Dịch nghĩa

Dù ở trên núi hay bên suối cũng không ngại gì giá lạnh
Tạo nên tiếng sáo ru người giấc ngủ thêm yên
Có hoa có nhựa trời để riêng cho
Nơi thế gian nói, về tuổi thọ ai mà so được


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bên suối trên non không sợ lạnh
Ngủ yên tiếng sáo thổi vi vo
Trời cho có cả hoa cùng nhựa
Thọ ở trên đời mấy kẻ so

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không ngại giá hàn trên suối non,
Sáo ru nên giấc ngủ vào ngon.
Có hoa có nhựa trời riêng tặng,
Tuổi thọ thế gian khó kẻ hơn.

15.00
Trả lời