夫婦相敬如賓格

相遇尋思必自天,
男兒有學始言賢。
婦人少小當知敬,
及長家和萬事圓。

 

Phu phụ tương kính như tân cách

Tương ngộ tầm tư tất tự thiên,
Nam nhi hữu học thuỷ ngôn hiền.
Phụ nhân thiếu tiểu đương tri kính,
Cập trưởng gia hoà vạn sự viên.


Bài Huấn gia nhi (Dạy con cháu trong nhà) của tiến sĩ Lộng Điền Vũ Huy Trác: “Nam thiếu tại gia cần dĩ học, Nữ đương tri kín tác hiền thê” (Trai, từ bé ở nhà nên siêng việc học, Gái thì biết kính cẩn lo làm tròn đạo vợ). Câu thơ 2 và 3 Khiếu Năng Tĩnh dựa vào ý của bài thơ này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Gặp gỡ suy ra cũng tự trời
Làm trai có học mới nên người
Gái thì từ bé hay điều kính
Lớn giữ nhà yên mọi việc vui

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suy ra gặp gỡ tự trời,
Làm trai có học nên người hiền lương.
Gái từ bé kính, đảm đương,
Việc nhà lớn giữ mọi đường yên vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời