春遊

升龍靈氣未能沉,
春到尋遊少養心。
國監石碑觀可得,
家情溝館說良深。
興王此地猶存跡,
敗計傳書尚有箴。
近百年來當筭定,
清平回日抵駸駸。

 

Xuân du

Thăng Long linh khí vị năng trầm,
Xuân đáo tầm du thiểu dưỡng tâm.
Quốc Giám thạch bi quan khả đắc,
Gia tình Câu quán thuyết lương thâm.
Hưng vương thử địa do tồn tích,
Bại kế truyền thư thượng hữu châm.
Cận bách niên lai đương toán định,
Thanh bình hồi nhật để xâm xâm.

 

Dịch nghĩa

Khí thiêng của đất Thăng Long chưa thể chìm đắm
Khi xuân tới tìm chốn du quan để thư giãn tinh thần
Bia đá Quốc Tử Giám nếu xem vẫn được
Gia tình nói về quán Bích Câu ý mới sâu xa
Mảnh đất dấy vương nghiệp còn nhiều dấu vết
Trong sách truyền nêu việc bại trận, đang thấy chữ trên những bức châm
Ước gần trăm năm, lẽ phải tính
Vào quãng thời điểm thanh bình mới thực sự đến nơi[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Thăng Long linh khí vẫn chưa trầm
Du ngoạn ngày xuân chút dưỡng tâm
Quốc Giám đá bia văn vẫn rõ
Bích Câu quán cũ ý càng thâm
Hưng vương đất ấy lưu nhiều dấu
Bại trận còn truyền xét chữ châm
Có lẽ trăm năm chừng độ ấy
Thanh bình thực sự mới về chăng?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thăng Long thiêng khí vẫn chưa trầm,
Du ngoạn ngày xuân để dưỡng tâm,
Quốc Giám bia văn xem vẫn rõ,
Bích Câu ý mới tình nhà thâm.
Nghiệp vương đất dấy còn lưu vết,
Bại trận sách truyền chữ bức châm.
Ước đến trăm năm lẽ đoán định,
Thanh bình thực sự mới về thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời