Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 07:41

登途

登途人告我為官,
時世如今早識艱。
近火火能令面熱,
避山山未免身全。
故甘誓事桑蓬志,
卜得歸期老大安。
舊路一回真美里,
繼來又教保心丹。

 

Đăng đồ

Đăng đồ nhân cáo ngã vi quan,
Thời thế như kim tảo thức gian.
Cận hoả hoả năng linh diện nhiệt,
Tỵ sơn sơn vị miễn thân toàn.
Cố cam thệ sự tang bồng chí,
Bốc đắc quy kỳ lão đại an.
Cựu lộ nhất hồi Chân Mỹ lý,
Kế lai hựu giáo bảo tâm đan.

 

Dịch nghĩa

Người nói mừng ta lên đường ra nhận việc quan
Nhưng ta đáp thời thế đổi thay rồi nên phải sớm biết là rất khó
Nếu gần với lửa thì lửa làm cho rát mặt
Mà tìm vào ẩn trong non sâu thì chắc đâu được yên thân
Đành cam tâm phụng sự chí tang bồng
Và đoán được là lúc trở về sẽ được yên ổn trong tuổi già
Một khi theo đường cũ quay lại làng Chân Mỹ
Sẽ lại dạy bảo kẻ sau nối tiếp giữ gìn lòng son vốn có


Vua Tự Đức định cho tác giả đi sứ Trung Quốc nhưng việc bị hoãn và giao cho chức Hàn lâm biên tu. Nhà có việc, ông trở về nửa năm rồi được vua trao cho chức "quan dân chi ngôn, ký dân chi hành" (nghe ngóng ghi chép dân sự). Từ sau đời ông tuy chức một đằng mà việc thì làm một nẻo. Thực ra thời kỳ này việc của ông thường do Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết truyền lệnh tới.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Người nói mừng ta nhận việc quan
Ta rằng sớm biết buổi gian nan
Nếu gần lửa nóng thì rát mặt
Mà ẩn non sâu chắc đã toàn
Thề với tang bồng xin cố gắng
Già về đoán trước sẽ khang an
Tới khi trở lại làng Chân Mỹ
Vẫn dạy đàn sau giữ dạ son

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người nói mừng ta nhận việc quan,
Ta cho sớm biết việc gian nan.
Tới gần rát mặt với tia lửa,
Mà ẩn non sâu chắc được toàn.
Phụng sự tang bồng cam quyết chí,
Tuổi già đoán được sẽ khang an.
Khi theo đường cũ về Chân Mỹ,
Sẽ dạy người sau tiếp tấc son.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời