春詞

山頭江畔最鮮妍,
童叟皆評雪遜遷。
遠近并肩來赴會,
欣脣相祝白花邊。

 

Xuân từ

Sơn đầu giang bạn tối tiên nghiên,
Đồng tẩu giai bình tuyết tốn thiên.
Viễn cận tịnh kiên lai phó hội,
Hân thần tương chúc bạch hoa biên.

 

Dịch nghĩa

Đầu núi bên sông rất là tươi tốt
Trẻ già đều nói tuyết trắng cũng không sánh được
Gần xa chen vai nhau trảy hội
Môi son gặp nhau, mừng rỡ tỏ lời chúc cũng ở bên hoa trắng


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Mơn mởn đầu non cùng bến nước
Trẻ già đều nói tuyết thua xa
Khắp nơi trảy hội chen vai chúc
Môi đỏ bên hoa đẹp nõn nà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu núi bờ sông cảnh đẹp thay
Ai ai cũng nói tuyết đâu tày
Gần xa trẩy hội vai chen chúc
Hoa trắng, môi hồng chúc tặng ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu núi bên sông cảnh đẹp bày,
Trẻ già đều nói tuyết đâu tày,
Gần xa trảy hội chen vai cánh,
Hoa trắng môi son chúc cả ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời