Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2014 15:23

香江遇陳居士話舊

無能捉得玉欣娘,
偽說將回治不良。
不表忠貞為後教,
定南靜北手非強。

 

Hương giang ngộ Trần cư sĩ thoại cựu

Vô năng tróc đắc Ngọc Hân nương,
Nguỵ thuyết tương hồi trị bất lương.
Bất biểu trung trinh vi hậu giáo,
Định nam Tĩnh bắc thủ phi cường.

 

Dịch nghĩa

Vì không có cơ hội bắt được nàng Ngọc Hân
Nên đã nói dối là đã bắt về trị tội kẻ bất lương
Đã không nêu điều hay của kẻ trung trinh để giáo dục người sau
Thì đặt ra Định Nam quán, Tĩnh Bắc lâu kia tỏ ra thủ pháp chẳng có cao cường


Nguyên chú: "Trần cư sĩ tức Trần Bất Cập, người thường giúp đỡ tôi tiền gạo, cung cấp tin tức. Ông này quê ở Khâm Châu, Trung Quốc sang cư ngụ ở Huế đến nay đã 5 đời."

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Không còn cách kiếm Ngọc Hân
Phao tin đã bắt trị phần bất lương
Trung trinh sao chửng nêu gương
Định Nam, Tĩnh Bắc dễ thường giấu ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cơ hội không còn bắt Ngọc Hân,
Dối lừa đã bắt trị cừu nhân,
Trung trinh sao chẳng nêu gương tốt,
Tĩnh Bắc Định Nam chẳng phải cường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời