Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2014 17:47

椿萱並茂格

一堂老大有椿萱,
蔭滿門庭照鏡圓。
遠近兒孫皆得路,
莫愁來往落深淵。

 

Xuân huyên tịnh mậu cách

Nhất đường lão đại hữu xuân huyên,
Ấm mãn môn đình chiếu kính viên.
Viễn cận nhi tôn giai đắc lộ,
Mạc sầu lai vãng lạc thâm uyên.

 

Dịch nghĩa

Một nhà già cả có cây xuân cây huyên
Bóng rợp trên cửa ngoài sân soi vào gương thấy sự tròn đầy
Ở nợi gần chốn xa con cháu đều làm nên
Chẳng buồn vì trong việc đi lại gặp điều sa ngã tại vực sâu


Ý bài thơ lấy từ bài Vịnh cảnh gia đình của Vũ Huy Trác: "Viễn cận nhi tôn vinh đắc lộ, Đương tri phụ mẫu thiện vi tiên" (Con cháu xa gần vinh hiển được, Phải do cha mẹ thiện làm đầu).

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Một nhà già cả đủ xuân huyên
Gương sáng tròn trong bóng rợp hiên
Con cháu gần xa đều thành đạt
Chẳng lo sa ngã khỏi ưu phiền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một nhà già cả xuân huyên,
Gương tròn đầy rợp bóng hiên sân ngoài,
Làm nên con cháu gần xa,
Gặp điều sa ngã vực sâu chẳng buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời