07/10/2022 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân huyên tịnh mậu cách
椿萱並茂格

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2014 17:47

 

Nguyên tác

一堂老大有椿萱,
蔭滿門庭照鏡圓。
遠近兒孫皆得路,
莫愁來往落深淵。

Phiên âm

Nhất đường lão đại hữu xuân huyên,
Ấm mãn môn đình chiếu kính viên.
Viễn cận nhi tôn giai đắc lộ,
Mạc sầu lai vãng lạc thâm uyên.

Dịch nghĩa

Một nhà già cả có cây xuân cây huyên
Bóng rợp trên cửa ngoài sân soi vào gương thấy sự tròn đầy
Ở nợi gần chốn xa con cháu đều làm nên
Chẳng buồn vì trong việc đi lại gặp điều sa ngã tại vực sâu

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Một nhà già cả đủ xuân huyên
Gương sáng tròn trong bóng rợp hiên
Con cháu gần xa đều thành đạt
Chẳng lo sa ngã khỏi ưu phiền
Ý bài thơ lấy từ bài Vịnh cảnh gia đình của Vũ Huy Trác: "Viễn cận nhi tôn vinh đắc lộ, Đương tri phụ mẫu thiện vi tiên" (Con cháu xa gần vinh hiển được, Phải do cha mẹ thiện làm đầu).

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Xuân huyên tịnh mậu cách