15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: mùa hè (87)

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2014 22:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/04/2014 10:24

夏詞

竹揚百手驅雲散,
勁節還留室外藩。
鳥問花迎先後接,
來年欲寄似前年。

 

Hạ từ

Trúc dương bách thủ khu vân tán,
Kình tiết hoàn lưu thất ngoại phiên.
Điểu vấn hoa nghinh tiên hậu tiếp,
Lai niên dục ký tự tiền niên.

 

Dịch nghĩa

Trúc giương trăm tay khua tán mây đi
Khí tiết cứng cỏi còn lưu lại nơi phên giậu ngoài nhà
Chim hỏi, hoa đón, trước sau liên tiếp
Tỏ lời gửi đến rằng năm tới  cũng như năm cũ


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Trăm tay trúc khua mây tan tác
Khí tiết còn vương dậu phên nhà
Chim hỏi, hoa chào sau trước đón
Chắc rằng năm tới tựa năm qua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm tay trúc múa giục mây xa
Phên giậu còn lưu khí tiết mà!
Chim hỏi hoa chào sau trước đón
Năm này đâu có khác năm qua.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm tay trúc múa xua mây xa,
Khí tiết còn lưu ngoài giậu nhà,
Chim hỏi, hoa mời, sau trước đón,
Tỏ lời năm tới tựa năm qua.

14.00
Trả lời