Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2014 17:27

北程歎

職在南方役北方,
役雖慮遠豈為祥。
有因耳目能聞見,
夙債前緣一會良。

 

Bắc trình thán

Chức tại Nam phương dịch Bắc phương,
Dịch tuy lự viễn khởi vi tường.
Hữu nhân nhĩ mục năng văn kiến,
Túc trái tiền duyên nhất hội lương.

 

Dịch nghĩa

Chức vị ở phương Nam nhưng công việc thì ở đất Bắc
Tuy là việc lo xa, chắc gì đã là điều tốt
Thôi cũng được dịp để cho tai nghe mắt thấy
Mà nợ cũ duyên xưa có dịp may mắn báo đền


Thời ấy quan bộ hình (toà án) như Phạm Thận Duật thì đi vào việc ngoại giao, còn quan khuyến học như ông thì đi xem xét công việc cai trị của nước ngoài...

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Chức Nam phương, việc Bắc phương
Lo xa là thế dễ thường đã hay
Mắt tai nhân có dịp may
Tiền duyên túc trái được ngày gặp nhau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chức ở phương nam lo việc bắc
Xa lo nào chắc đã hay đâu
Được phen tai mắt mình nghe thấy
Nợ cũ duyên xưa hẹn gặp nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chức ở phương Nam lo đất Bắc,
Lo xa đã tốt chắc gì đâu.
Thôi nay được dịp mắt tai thấy,
Nợ cũ duyên xưa có dịp may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời