Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2014 08:06

避風首回格

自先培埴多深固,
大雨狂風打樹傾。
不久首回添蔭茂,
難忘眼下有重亨。

 

Tị phong thủ hồi cách

Tự tiên bồi thực đa thâm cố,
Đại vũ cuồng phong đả thụ khuynh.
Bất cửu thủ hồi thiêm ấm mậu,
Nan vong nhãn hạ hữu trùng hanh.

 

Dịch nghĩa

Từ đầu biết vun trồng cho sâu chắc
Thì gặp khi mưa to gió lớn dù bị nghiêng đổ
Nhưng không lâu lại quay đầu lại được mà thêm tươi tốt rườm rà
Đừng quên dưới mắt mình vẫn còn có sự phục hưng


Lấy ý từ bài "Hồi đầu cách" của Vũ Huy Trác: "Tự tiền bồi thực cố phong vũ nhược khuynh đồi, bất cửu năng hồi thủ, vô ưu thế biến lai" (Từ trước trồng vun chắc, gió mưa nếu đổ nghiêng, không lau quay lại được, thời thế chẳng lo thiên).

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Vun trồng sâu chắc buổi đầu tiên
Dẫu bị cuồng phong gốc ngả nghiêng
Sẽ sớm trở về tươi tốt lại
Phụ hưng luôn có nhớ đừng quên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biết vun sâu chắc trồng từ đầu,
Gió lớn mưa to đổ mặc dầu,
Chóng lại rườm rà tươi lớn tốt,
Phục hưng dưới mắt chớ quên mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời