告家而

我族原居潮祿社,
故鄉難處往他鄉。
有聲移至從黎末,
無上唯能助學糧。
不識何田留祖墓,
但知榕處是先堂。
孝仁前後當非改,
經史修身理自彰。

 

Cáo gia nhi

Ngã tộc nguyên cư Triều Lộc xã,
Cố hương nan xứ vãng tha hương.
Hữu Thanh di chí tòng Lê mạt,
Vô Thượng duy năng trợ học lương.
Bất thức hà điền lưu tổ mộ,
Đãn tri dung xứ thị tiên đường.

Hiếu nhân tiền hậu đương phi cải,
Kinh sử tu thân lý tự chương.

 

Dịch nghĩa

Họ ta có gốc từ xã Triều Lộc
Nhưng đến khi không trụ được đành dời tới chốn quê người
Tức đất Hữu Thanh vào thời Lê mạt
May được cô gái tên là Vô Thượng đỡ cho lương mà ăn học
Ví quay về cố quán mà tìm mộ tổ thì sao rõ tại thửa ruộng nào
Chỉ biết rằng xứ Cây Đa ngày nay là nơi ở của gia tiên thuở trước
Dù sao việc hiếu điều nhân sau trước chớ nên thay đổi
Phải rõ lẽ học hành mới chính là tu thân[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Họ ta vốn quê xã Triều Lộc
Gặp khó đành dời đến khách hương
Ngụ ở Hữu Thanh từ Lê mạt
Học nhờ Vô Thượng giúp cho lương
Ruộng nào mà biết nơi mộ tổ
Cây đa khu ấy có tiên đường
Sau trước hiếu nhân đừng thay đổi
Tu thân kinh sử trọng từ hương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Họ ta có gốc từ Triều Lộc,
Dời chốn đất người nhận cố hương,
Trú đất Hữu Thanh thời Lê mạt,
Học nhờ Vô Thượng đỡ cho lương.
Chẳng tìm mộ tổ nơi xưa quán,
Thuở trước Cây Đa có tổ đường.
Sau trước hiếu nhân đừng có đổi,
Tu thân lẽ chính phải theo thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời