南城老歌者

有一老翁一小童,
草鞋弊笠路相從。
不憂後日為牛馬,
不顧先公沐雨風。
口唱父生須教子,
手琴官貴豈能終。
飽溫之外非其望,
望者南人別吉凶。

 

Nam thành lão ca giả

Hữu nhất lão ông nhất tiểu đồng,
Thảo hài tệ lạp lộ tương tòng.
Bất ưu hậu nhật vi ngưu mã,
Bất cố tiên công mộc vũ phong.
Khẩu xướng phụ sinh tu giáo tử,
Thủ cầm quan quý khởi năng chung.
Bão ôn chi ngoại phi kỳ vọng,
Vọng giả Nam nhân biệt cát hung.

 

Dịch nghĩa

Có một ông già một em nhỏ,
Cùng đi già cỏ đội nón rách dắt tay nhau đi rong trên đường.
Miệng hát tay đàn không lo sau này trở thành kiếp ngựa trâu,
Không đoái hoài đến công lao tổ tiên gian nan xây dựng.
Cha mẹ sinh ra nên biết dạy con,
Làm quan sang trọng chắc gì lâu dài.
Còn ta ngoài việc ấm thân no bụng thì ta chẳng cần chi cả,
Có cần chăng là mong người nước Nam phải phân biệt nỗi dở hay.


Lời tựa: Ông già người ở Trực Ninh cùng một con trai nhỏ hát rong ở Nam Định có khi sang đất Hưng Yên. Vợ và con trai lớn bán bánh cuốn ở chợ Vị Hoàng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Có một ông già một em bé
Nón hài rách nát tay nắm tay
Hát không lo tới thân trâu ngựa
Đàn chẳng coi xưa tổ dựng xây
Phải nhớ sinh con nên dạy trẻ
Chắc đâu quan quý được lâu dài
Ấm thân ta chẳng cần chi nữa
Chỉ ước dân mình biết dở hay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có một ông già một bé con,
Nón giày rách dắt tay đi rong,
Không lo đàn hát kiếp trâu ngựa,
Chẳng đoái hoài tiên tổ có công.
Cha mẹ sinh con nên biết dạy,
Quan quyền sang trọng chắc lâu không.
Ấm thân ta chẳng cần chi cả,
Hay dở dân Nam biết ấy mong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời