Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2014 11:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/04/2014 18:27

仙人峒

相傳匝六峒飛來,
其一觀瞻果不差。
大小乳垂多露滴,
暗明谷險幾連臺。
日光深照佳人入,
鵲鳥高呼遠客回。
前度兵戈餘骨在,
寒風射面史添哀。

 

Tiên Nhân động

Tương truyền tạp lục động phi lai,
Kỳ nhất quan chiêm quả bất sai.
Đại tiểu nhũ thuỳ đa lộ trích,
Ám minh cốc hiểm kỷ liên đài.
Nhật quang thâm chiếu giai nhân nhập,
Thước điểu cao hô viễn khách hồi.
Tiền độ binh qua dư cốt tại,
Hàn phong xạ diện sử thiêm ai.

 

Dịch nghĩa

Tương truyền có ba mươi sáu động phi lai
Ở đây là một quả chẳng hề sai
Nhũ rỏ xuống nhỏ to chảy ra nhiều giọt nước
Các hang hiểm hóc sáng tối nêu lên những chỗ đài sen
Ánh sáng mặt trời xiên sâu vào nơi giai nhân bước tới
Tiếng quẹt kêu vang giục giã viễn khách quay về
Cuộc chiến tranh thuở trước còn rớt đám xương thừa
Luồng gió buốt bắn vào mặt khiến cho người ta càng thêm ai oán trong lòng


Động Tiên Nhân (người tiên) là tên cũ dưới thời Lê sơ, nay là động Thiên Cung ở Quảng Ninh.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Tương truyền ba sáu động tiên
Đây là một động giữa miền hoang sơ
Nhỏ to nhũ chảy cam hồ
Mập mờ hang hốc sen hô mấy đài
Giai nhân theo bóng dương soi
Thước kêu viễn khách bồi hồi quay lưng
Chiến tranh xương trắng từng vùng
Cắt da gió lạnh não nùng bi ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Truyền ba mươi sáu động phi lai,
Thứ nhất để xem quả chẳng sai,
Nhũ rỏ nhỏ to nhiều giọt nước,
Hiểm hang sáng tối chỗ đài sen.
Ánh dương soi bóng giai nhân bước,
Tiếng quẹt kêu vang giục khách quay.
Còn rớt xương thừa chiến trận trước,
Khiến lòng gió buốt càng bi ai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời