07/12/2021 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên Nhân động
仙人峒

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2014 11:21

 

Nguyên tác

相傳匝六峒飛來,
其一觀瞻果不差。
大小乳垂多露滴,
暗明谷險幾連臺。
日光深照佳人入,
鵲鳥高呼遠客回。
前度兵戈餘骨在,
寒風射面史添哀。

Phiên âm

Tương truyền tạp lục động phi lai,
Kỳ nhất quan chiêm quả bất sai.
Đại tiểu nhũ thuỳ đa lộ trích,
Ám minh cốc hiểm kỷ liên đài.
Nhật quang thâm chiếu giai nhân nhập,
Thước điểu cao hô viễn khách hồi.
Tiền độ binh qua dư cốt tại,
Hàn phong xạ diện sử thiêm ai.

Dịch nghĩa

Tương truyền có ba mươi sáu động phi lai
Ở đây là một quả chẳng hề sai
Nhũ rỏ xuống nhỏ to chảy ra nhiều giọt nước
Các hang hiểm hóc sáng tối nêu lên những chỗ đài sen
Ánh sáng mặt trời xiên sâu vào nơi giai nhân bước tới
Tiếng quẹt kêu vang giục giã viễn khách quay về
Cuộc chiến tranh thuở trước còn rớt đám xương thừa
Luồng gió buốt bắn vào mặt khiến cho người ta càng thêm ai oán trong lòng

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Tương truyền ba sáu động tiên
Đây là một động giữa miền hoang sơ
Nhỏ to nhũ chảy cam hồ
Mập mờ hang hốc sen hô mấy đài
Giai nhân theo bóng dương soi
Thước kêu viễn khách bồi hồi quay lưng
Chiến tranh xương trắng từng vùng
Cắt da gió lạnh não nùng bi ai
Động Tiên Nhân (người tiên) là tên cũ dưới thời Lê sơ, nay là động Thiên Cung ở Quảng Ninh.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Tiên Nhân động