15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 10:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/04/2014 12:08

奉臨試場

選用人才助國家,
國臨危變保家何。
蹈前以識能言語,
炤後而尋善劍戈。
先認守身他共道,
當知避難我無誇。
功名未了羞聞古,
鏡裡誰推髮似花。

 

Phụng lâm thí trường

Tuyển dụng nhân tài trợ quốc gia,
Quốc lâm nguy biến bảo gia hà.
Đạo tiền dĩ thức năng ngôn ngữ,
Chiếu hậu nhi tầm thiện kiếm qua.
Tiên nhận thủ thân tha cộng đạo,
Đương tri tỵ nạn ngã vô khoa.
Công danh vị liễu tu văn cổ,
Kính lý thuỳ thôi phát tự hoa.

 

Dịch nghĩa

Tuyển dụng nhân tài để giúp nước nhà
Nước đã lâm nguy thì giữ nhà ra sao
Theo phép trước chọn kẻ văn tài
Nghiệm việc sau tìm người võ lược
Nói giữ bản thân làm trọng
Ta dám khoe tránh tai nạn dễ dàng
Công danh chưa đền đáp, thẹn thấy người xưa nói
Mà trong gương ai xui mái tóc điểm hoa[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Tuyển dụng nhân tài giúp nước nhà
Nước nguy, nhà giữ dễ đâu mà
Văn tài, học trước nên tìm lấy
Võ lược, coi sau sẽ lựa ra
Người bảo giữ thân đều phải trọng
Ta mong tránh nạn dám khoe là
Công danh chưa trả lòng thêm thẹn
Ai khiến gương nhìn tóc điểm hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuyển dụng nhân tài giúp nước nhà
Nước nguy sao giữ được nhà ta.
Văn tài chọn kẻ theo lề trước
Võ lược tìm người sau nghiệm ra.
Nói giữ bản thân coi lấy trọng,
Ta khoe tránh nạn dễ thôi mà.
Công danh chưa trả lời xưa thẹn,
Ai khiến nhìn gương tóc trắng pha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời