19/05/2024 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng lâm thí trường
奉臨試場

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2014 10:38

 

Nguyên tác

選用人才助國家,
國臨危變保家何。
蹈前以識能言語,
炤後而尋善劍戈。
先認守身他共道,
當知避難我無誇。
功名未了羞聞古,
鏡裡誰推髮似花。

Phiên âm

Tuyển dụng nhân tài trợ quốc gia,
Quốc lâm nguy biến bảo gia hà.
Đạo tiền dĩ thức năng ngôn ngữ,
Chiếu hậu nhi tầm thiện kiếm qua.
Tiên nhận thủ thân tha cộng đạo,
Đương tri tỵ nạn ngã vô khoa.
Công danh vị liễu tu văn cổ[1],
Kính lý thuỳ thôi phát tự hoa.

Dịch nghĩa

Tuyển dụng nhân tài để giúp nước nhà
Nước đã lâm nguy thì giữ nhà ra sao
Theo phép trước chọn kẻ văn tài
Nghiệm việc sau tìm người võ lược
Nói giữ bản thân làm trọng
Ta dám khoe tránh tai nạn dễ dàng
Công danh chưa đền đáp, thẹn thấy người xưa nói
Mà trong gương ai xui mái tóc điểm hoa

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Tuyển dụng nhân tài giúp nước nhà
Nước nguy, nhà giữ dễ đâu mà
Văn tài, học trước nên tìm lấy
Võ lược, coi sau sẽ lựa ra
Người bảo giữ thân đều phải trọng
Ta mong tránh nạn dám khoe là
Công danh chưa trả lòng thêm thẹn
Ai khiến gương nhìn tóc điểm hoa
[1] Thơ Phạm Ngũ Lão, quan điện suý đời Trần: "Nam nhi vị liễu công danh trái, Tu thính nhân gian thuyết Võ hầu" (Công danh nếu trả chưa xong nợ, thẹn thấy người ta nói Võ hầu). Ở đây tác giả dẫn câu nói này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Phụng lâm thí trường