望夫石

北塞多寒雁厭飛,
山艱水險自無依。
難將弓劍分疆土,
惟用和柔定路岐。
言易行難行不得,
堅功固守守何宜。
望夫幾度皆成石,
墜淚攜兒斷思歸。

 

Vọng Phu thạch

Bắc tái đa hàn nhạn yếm phi,
Sơn gian thuỷ hiểm tự vô y.
Nan tương cung kiếm phân cương thổ,
Duy dụng hoà nhu định lộ kỳ.
Ngôn dị hành nan hành bất đắc,
Kiên công cố thủ thủ hà nghi.
Vọng phu kỷ độ giai thành thạch,
Truỵ lệ huề nhi đoạn tứ quy.

 

Dịch nghĩa

Nơi ải Bắc lạnh lẽo nên con nhạn chán bay đi bay lại
Núi sâu nước hiểm tự thấy không thể nương mình
Vậy mà khó đem cung kiếm phơi bày võ lực để làm ranh giới
Nhiều khi phải dùng hoà hoãn khiêm nhường để vạch ra lối phân chia
Nói dễ làm khó mà làm chẳng được
Bền bỉ đánh dẹp cố gắng giữ gìn, giữ gìn sao nổi
Bao kẻ trông chồng mấy độ đều thành đá cả
Bế con rơi lệ vĩnh viễn chờ mong dứt ý quay về


Hòn Vọng Phu là hòn đá nằm trên núi ở phía bắc cửa động Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Lạnh lùng ải Bắc nhạn lười bay
Nước hiểm non sâu ngán cảnh này
Cương vực khó đem cung kiếm vạch
Phân chia có lẽ nhún nhường hay
Vẽ vời kế sách thì dễ thật
Đánh dẹp giữ gìn mới khó thay
Bao kẻ trông chồng đều hoá đá
Bế con rơi lệ cắm chân đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh lùng ải Bắc nhạn lười bay,
Nước hiểm non sâu khó tháng ngày,
Cung kiếm khôn đem bày giới tuyến,
Phân chia hoà hoãn vậy mà hay.
Khó làm nói dễ mà không được,
Đánh dẹp giữ gìn thật khó thay.
Bao kẻ trông chồng thành đá cả,
Bế con chờ vĩnh viễn nơi đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời