望夫石

望夫處,
江悠悠。
化為石,
不回頭。
山頭日日風和雨,
行人歸來石應語。

 

Vọng Phu thạch

Vọng phu xứ,
Giang du du...
Hoá vi thạch,
Bất hồi đầu.
Sơn đầu nhật nhật phong hoà vũ,
Hành nhân quy lai thạch ưng ngữ.

 

Dịch nghĩa

Chỗ đứng ngóng trông chồng
Là bên dòng sông mênh mang.
Hóa ra thành tảng đá,
Không ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngày lại ngày, dầm mưa dãi gió trên đỉnh núi,
Người đi lúc nào về có lẽ đá mới nói.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đứng ngóng chồng
Bên sông sâu
Hoá thành đá
Chẳng ngoảnh đầu.
Ngày ngày mưa gió trên núi cao
Người về hôm nào đá mới nói.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Nơi ngóng trông chồng, nước chảy mau
Đến khi hóa đá chẳng quay đầu
Mặc cho mưa gió quanh đầu núi
Chắc đợi chồng về sẽ nói sau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bên sông ngồi ngóng trông chồng
Trăm năm khắc khoải một lòng sắt son
Hóa thân thành đá mỏi mòn
Gió mưa vần vũ... đầu không ngoảnh về
Phải chăng nàng giữ lời thề
Đến khi đá nói... lúc nghe chàng về!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đứng ngóng chồng bên sông sâu,
Hoá ra đá chẳng quay đầu ngoảnh trông.
Tháng ngày mưa gió đầu non,
Chồng chưa về đến đá không thốt lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chỗ vọng phu
Sông chảy mau
Hoá ra đá
Không ngoảnh đầu
Ngày ngày đỉnh núi mưa cùng khói
Người đi có về đá mới nói


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nơi đây đứng mãi trông chồng,
Bên dòng sông nước mênh mông chảy dài.
Hoá thành tượng đá vì ai,
Đầu không ngoảnh lại năm dài trôi qua.
Ngày ngày đầu núi mưa sa,
Người đi trở lại, hẳn là nói ngay...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỗ trông chồng nay còn nơi chốn
Bên dòng sông nước cuốn mênh mông
Hoá thành tảng đá trời trồng
Chẳng quay đầu lại mãi trông người về
Ngày ngày mưa gió dầm dề
Người đi trở lại, phu thê chuyện trò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Trong nơi trông chồng,
Lòng sông mênh mông.
Hoá thân thành đá,
Đầu không ngoảnh trông.
Non cao mưa tạt gió lồng,
Người đi có lại đá mong ngỏ lời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời