Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 10/10/2018 09:19 bởi tôn tiền tử
Đặng Vũ Trợ quê Hành Thiện (nay thuộc xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định), đỗ cử nhân khoa Đinh Dậu (1897) triều Thành Thái, làm tri phủ Nho Quan, Ninh Bình, nổi tiếng sống thanh liêm và thương người.