Phong cảnh Hồ Tây đẹp lạ lùng,
Nghìn năm vượng khí đất Thăng Long.
Lênh đênh chèo quế chơi dòng biếc,
Bát ngát hương sen lẫn bóng hồng.
Một dải lâu đài đèn điện chiếu,
Bốn bề trăng gió vẻ thu trong.
Đêm thanh nghe tiếng chuông chùa Trấn,
Mấy cuộc tang thương một giấc nồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]